Home Bijlagen Contact
Beleid
U kunt behoefte hebben aan een beleidsmedewerker op
abstract of op uitvoeringsniveau. Anders gezegd: u kunt iemand
nodig hebben die de landelijke kaders voor u vertaalt naar een
nota met een politiek-bestuurlijke richting, of juist iemand die
deze kaders concretiseert via richtlijnen voor de uitvoerende
collega’s. Beide opties kunnen door Brug Consult worden
geleverd, zelfs in één opdracht.

Brug Consult levert u deze diensten op de volgende vier
aandachtsgebieden:

• algemeen bijstandsbeleid (toeslagen, afstemming,
   handhaving e.d.);
• re-integratiebeleid;
• Wmo-beleid;
• minima- ofwel armoedebeleid.
Beleidswerk

Projectmanagement

Bezwaar en beroep

Publicaties
© 2008 Brug Consult | henzen ontwerp & communicatie