Home Bijlagen Contact
Publicaties
Brug Consult kan op alle vermelde terreinen, en op
geschiedkundig gebied, voor u bovendien publicaties verzorgen.
Brug Consult kan speciaal voor u schrijven of juist uw eigen
teksten redigeren. Een uitgebreid publicatieoverzicht vindt u
in de bijlagen. In dit overzicht vindt u diverse boeken, naast
vele artikelen en annotaties in tijdschriften zoals bijvoorbeeld:
Rechtspraak Sociale Verzekering (RSV), Sociaal Bestek, Impuls,
Intervisie, PS Documenta of Merkourios. Een en ander is in
wetenschappelijke en openbare bibliotheken opgenomen.
Beleidswerk

Projectmanagement

Bezwaar en beroep

Publicaties
© 2008 Brug Consult | henzen ontwerp & communicatie